Better Tomorrow Plan – vår plan för en hållbar framtid

Better Tomorrow Plan (135x150)Vår mission är att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och kunder samt att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de städer, regioner och länder där vi är verksamma. Vi tar vårt sociala och miljömässiga ansvar för att vi som företag ska handla rätt, men Better Tomorrow Plan är även genom vår mission en del av oss och vårt DNA.

För att förtydliga vår mission lanserade vi 2009 en global och långsiktig plan för att verka för en hållbar framtid - Better Tomorrow Plan. Planen handlar om de frågor som rör hållbarhet och som vi har identifierat som grundläggande för vår marknad och våra intressenter. Den baseras på vilka vi är som företag, vad vi gör och hur vi samarbetar med våra intressenter.

Planen omfattar alla 80 länder där vi har verksamhet och bygger på fyra prioriterade områden. De handlar om att hjälpa våra kunder och gäster att verka för hållbara och hälsosamma alternativ, att maximera vårt sociala ansvarstagande och minimera vår miljöpåverkan. Genom de aktiviteter och de mål vi sätter upp inom dessa områden kan vi tillsammans med våra intressenter ta ledningen för en hållbar utveckling.

 

De fyra prioriterade områdena inom Better Tomorrow Plan är:

 

Hållbarhetsrapport 2016 Sodexo Sverige

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport som beskriver aktiviteter vi har gjort inom Sodexo i Sverige under 2016, för att bidra till en hållbar utveckling.

Hur går våra inköp till

 

Etik, säkerhet, kvalitet, spårbarhet är de ord som leder upphandlingsprocessen på Sodexo

Sodexo belönas för sitt hållbarhetsarbete
För nionde året i rad rankas service managementbolaget Sodexo som ett av världens mest hållbara företag. Sodexo toppar listan när det gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer inom branschen för restaurang, sport och fritid.

 

242x40_STOPHUNGER
Genom att etablera långsiktiga partnerskap strävar vi efter att spela en aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen. I Sverige arbetar vi med projektet Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet.