Lokal närvaro

97 % av våra medarbetare är lokalt anställda i de 80 länder där vi är verksamma. Genom att etablera långsiktiga partnerskap strävar Sodexo efter att spela en
aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen.

StopHunger

Stop Hunger är ett globalt initiativ som började med lokala aktiviteter i USA 1996. I dag görs insatser inom Sodexo över hela världen för att ändra det faktum att nästan en miljard människor varje dag lider av hunger och undernäring.

Sodexo bidrar genom volontärarbete och genom att dela med sig av kunskap om mat och hälsa. Vi ger även donationer i form av måltider och finansiella bidrag.

Samarbete med Sveriges Stadsmissioner
I Sverige arbetar vi med projektet Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet. Genom samarbetsavtal med dessa organisationer medverkar vi aktivt i verksamheter där målet är en bättre framtid för utsatta människor i utanförskap.

Samarbetsavtalet med Stadsmissionerna innebär bland annat att Sodexo bidrar med livsmedel till måltider som serveras till de behövande samt genom insamlingsaktiviteter och andra aktiviteter där vi bidrar med vår tid och våra produkter.

Stop Hunger Servathon
Varje år under april månad genomförs hjälpinsatser av Sodexo i hela världen. Exempel på volontärarbete är servering av måltider och insamlingar.  Under Servathon 2014 deltog 36 länder och 33 186 medarbetare i olika aktiviteter i samarbete med 487 olika organisationer. 82 134 timmars volontärarbete resulterade i 325 000 dollar i insamlade pengar och 815 000 donerade måltider. 815 000 måltider motsvarar tre måltider per dag för 200 familjer på fyra personer under ett helt år.

Sodexo belönas för sitt hållbarhetsarbete
Sodexo tilldelades för åttonde året i rad dubbla utmärkelser för sitt omfattande hållbarhetsarbete när RobecoSAM presenterade den årliga rankingen av stora företags insatser i sin ”Sustainability Yearbook 2015”. Sodexo belönades med titlarna “Industry Leader” och ”Gold Class”

 

Mångfald och inkluderande

Mångfald och inkluderande

För oss handlar mångfald och inkluderande om att som arbetsgivare ta ett moraliskt ansvar. Genom partnerskap, program och aktiviteter som till exempel mångfaldsutbildningar och medarbetarnätverk, skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.