Näringsriktiga måltider och hälsa

Sodexo är erkänt ledande inom hållbarhetsfrågor i vår bransch. 2009 införde vi en koncerngemensam plan för löpande förbättringsarbete som ett redskap för vår dagliga verksamhet; Better Tomorrow Plan. Planen fokuserar på de frågor som vi har identifierat som grundläggande för vår marknad och våra intressenter.

kitchen staff member preparing milk

Som leverantör av måltidstjänster har vi stor inverkan på vad miljontals människor runt om i världen har för matvanor. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla våra måltider. Att engagera oss i frågor som rör mat och hälsa utgör en viktig del av vårt arbete.

Vi förespråkar inga dieter utan har ett helhetsperspektiv när det gäller hälsosam mat. Den mat som vi lagar är mat som du ska kunna äta och må bra av - varje dag.  Vi kombinerar gärna traditionella råvaror med nya  och spännande inslag och strävar alltid efter att kunna erbjuda hälsosamma alternativ utan att ge avkall på smak och kvalitet.

Alla våra recept näringsberäknas och tas fram av arbetsgrupper bestående av utbildade dietister och kostekonomer.  Vår personal utbildas kontinuerligt för att de ska ha god kunskap och vara uppdaterade i frågor och rön  gällande näring och hälsa. Vi samarbetar  även med våra kunder kring olika hälsoaktiviteter och kommer gärna ut till exempelvis företag och skolor och föreläser eller anordnar aktiviteter.

Sodexo 10 Golden Rules
Inom Sodexo finns något som vi har valt att kalla för ”Sodexo’s 10 Golden Rules”. Tanken med 10 Golden Rules är att uppmärksamma tio viktiga grundpelare för en hälsosam livsstil och använda den kunskapen i vår dagliga tillagning och servering av mat.

Sodexo’s 10 Golden Rules är ett resultat av ett samarbete som syftar till att stärka Sodexos hälsofrämjande arbete inom måltidsservice på global nivå.  Alla våra kockar utbildas i Sodexo’s 10 Golden Rules samt får lära sig hur de kan tillämpa kunskapen i praktiken, till exempel hur de kan minska på saltmängden utan att maten tappar smak och hur de kan tänka på fettkvalitén vid tillagningen av olika rätter.

  • Regelbunden måltidsordning

  • Mycket frukt och grönsaker

  • Magra mjölk- och mejeriprodukter

  • Hälsosamma proteinkällor

  • Hälsosamma kolhydrater

  • Hälsosamma fetter

  • Mindre socker

  • Mindre salt

  • Vatten som dryck

  • Mer fysisk aktivitet