Utveckling och karriär

Utveckla din kompetens med oss


Sodexo är en attraktiv arbetsgivare och den 19:e största i världen. Våra framgångar hänger tätt samman med våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse. Vi vill behålla drivna medarbetare och erbjuder därför goda utvecklings- och karriärmöjligheter.

Kompetensutveckling från första dagen
Med motiverade, kompetenta och nöjda medarbetare får vi också belåtna kunder och gäster. Som arbetsgivare är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas, både inom sitt befintliga område och nya. I vårt löfte till våra medarbetare finns utveckling med som en av fem beröringspunkter.
 
Alla våra medarbetare genomgår en obligatorisk introduktionsutbildning om företagets historia, organisation och verksamhet, våra värderingar och vad det innebär att vara en av oss. För att våra medarbetare ska fortsätta att växa tillsammans med oss, ser vi gärna att de provar på olika verksamheter, roller och områden. Vi erbjuder utbildningar inom alla våra serviceområden, men även inom bland annat ledarskap, stödsystem och mentorskap.

Läs mer om vårt åtagande som arbetsgivare

Läs mer om mångfald och inkluderande i Sodexo

Sodexo Global Chef

120x180-Daniel-Leidstedt-Global-Chef-UKEngagerade medarbetare är vår största tillgång och därför vill vi ge dem möjlighet att växa.
Ett exempel på medarbetarutveckling är ”Sodexo Global Chef Program”, vårt internationella utbytesprogram för kockar. Gästkockarna reser runt i hela världen som ambassadörer för det egna landets matkultur och med sig i bagaget hem har de ny inspiration och kunskap. Daniel Leidstedt, köks- och restaurangchef på Stadshuset i Gävle, tog chansen att jobba i England.

Azita_PM 120x150Läs om vår vd:s väg till toppen och värderingarnas betydelse för framgång.