On-site Services – integrerade servicelösningar

Med våra integrerade servicelösningar utvecklar, leder och levererar vi tjänster till företag, institutioner och offentlig sektor. Vi erbjuder allt från reception, hjälpmedelsservice och städning till måltidstjänster och facility management. Våra tjänster finns inom sex kundsegment:

Mer om företag

Företag

Vi människor presterar bättre i en trivsam och inspirerande arbetsmiljö. Sodexo utformar, leder och levererar servicelösningar för att höja livskvaliteten i vardagen och för att bidra till dina medarbetares välmående och lust att prestera bättre.

Mer om hälso- och sjukvård

Hälso - & sjukvård

Våra servicelösningar skräddarsys efter kraven och behoven på din vårdenhet för att höja nöjdheten hos både patienterna och deras anhöriga, samt för att snabba på tillfrisknandet och öka effektiviteten i verksamheten. Våra medarbetare hjälper  dig som kund att erbjuda en så bra helhetsupplevelse som möjligt till patienter och gäster.

Mer om skola & utbildning

Skola & utbildning

Goda, hälsosamma och näringsriktiga måltider i rena och väl fungerade lokaler gör att barn och skolungdomar orkar prestera och koncentrera sig hela dagen. Från förskola till gymnasium och universitet stöttar vi elever, studenter och anställda med våra speciellt utvecklade servicelösningar.

Mer om försvaret

Försvaret

Med vår erfarenhet vet vi att servicelösningar inom försvaret måste levereras med flexibilitet och god logistik. Genom att avlasta dig som uppdragsgivare kan vi förbättra livskvaliteten för rekryter och brukare med tjänsteutövning eller inom andra verksamheter. 

Mer om äldreomsorg

Äldreomsorg

Medellivslängden ökar, vilket också innebär att den äldre befolkningen ökar. Denna grupp människor ställer nya och höga krav på välmående, hälsa och valfrihet. Med stor lyhördhet har vi tagit fram servicelösningar som tar i beaktande behoven hos både hemmaboende seniorer och de på serviceboende.

Mer om Meetings & Events

Meetings & Events

Vår erfarenhet och expertis sträcker sig från stora internationella evenemang till mindre arbetsmöten och konferenser.  Vår spetskompetens inom events innefattar allt som rör måltiden. Vi kan ta ansvar för allt från planering, strategi och logistik till genomförande.

Better Tomorrow Plan

earth

Vi har utvecklat ett globalt och långsiktigt program som vi kallar Better Tomorrow Plan – vår plan för en hållbar framtid.

Affärslösningen för fastighetsägare

Inside 120x100Inside by Sodexo är vårt koncept för kontorsbyggnader och företagsparker. Genom Inside presenterar vi en affärsmodell för integration med olika typer av arbetsplatslösningar där miljö, tjänster och processer samverkar och bidrar till att företaget utvecklas och blir lönsamma.

Aspretto by Sodexo – gott kaffe som gör gott

Aspretto logo (PNG) 
Vårt cafékoncept Aspretto är en modern och medveten premiumlösning som utvecklats internationellt inom Sodexo med fokus på miljö och socialt ansvarstagande.