Sodexo Serviceportal

Sodexo ServiceportalFunktionsanpassade systemstöd och tekniska innovationer är avgörande i säkerställandet av effektiv och framgångsrik ledning, utveckling och samordning av service. Sodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.

Samordning är effektivitet
Vår serviceportal är speciellt utvecklad för att leverera en flexibel och effektiv service till dig och dina medarbetare. Den ger möjlighet till självbetjäning vid beställningar, förenklade bokningar, skapande av rapporter, och mycket mer.  Samtidigt utgör serviceportalen ett viktigt arbetsredskap för Sodexos driftspersonal.

Sodexo Serviceportal säkerställer att alla viktiga servicefunktioner fungerar tillfredsställande. Detta bidrar inte bara till en effektivare verksamhet, utan även till nöjdare medarbetare som på ett enklare sätt kan effektivisera sina arbetsprocesser.

Systemlösning för effektiv informationshantering - alla tjänster

-

Sodexo Serviceportal

Sodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.

Better Tomorrow Plan

BTP-loggaVi har utvecklat ett globalt och långsiktigt program för en hållbar framtid - Better Tomorrow Plan. Planen handlar om de frågor som rör hållbarhet och som vi har identifierat som grundläggande för vår marknad och våra intressenter.

Quality of Life Services

Sodexo loga tagline

Livskvalitet är en viktig faktor för välmående, samhällsutveckling samt företags och organisationers förmåga att prestera.