Städning

skola städningProfessionellt utförda städtjänster skapar en trivsam och hygienisk miljö där risker för smittspridning minimeras. Med rätt och skonsam städmetod förlängs dessutom livslängden på golv och inredning.

Tillsammans med dig som kund arbetar vi fram en lösning som anpassas efter lokalens ytor, material, inredning och bruk. Era behov avgör om städningen ska utföras enligt frekvens- eller funktionsstädning. Vi erbjuder även en rad kringtjänster som blomskötsel, avfallshantering, fruktleveranser och vending.

Läs mer om vårt erbjudande inom städtjänster

Rena och funktionella lokaler - alla tjänster

-

Städning

Tillsammans med dig som kund arbetar vi fram en lösning som anpassas efter lokalens ytor, material, inredning och bruk.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

Hållbara produkter

BTP-loggaVår målsättning är att använda hållbar utrustning och hållbart material i alla länder där vi har verksamhet. Målen berör allt från inköp av fisk och städprodukter, till säsongsanpassade råvaror.

Sodexo som arbetsgivare

Sodexo som arbetsgivare

Våra framgångar är helt beroende av våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera vår service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att varje enskild individ, oavsett kvalifikationer, har möjligheten att löpande utveckla sin förmåga och avancera inom sitt ansvarsområde.