Medicintekniska hjälpmedel

hjälpmedel rekondVi har arbetat med hjälpmedel till brukare med funktionshinder sedan 2003. Vi erbjuder konsultation, utprovning, teknisk anpassning, leverans av hjälpmedel och tillhandahåller professionell service som förbättrar livskvaliteten för brukarna.

Service och leverans
Våra arbetsterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och tekniker har specialistkunskaper för att möta både brukare och förskrivares behov. Personalen har genomgått utbildning i service och bemötande. Vi är övertygade om att det är de små detaljerna som gör skillnad. Vi vill att personer som kommer till oss ska känna sig väl bemötta och vara trygga med att de får bästa möjliga hjälpmedel. Vi erbjuder telefonrådgivning men har även servicetekniker som åker ut till brukarna. Vid akuta lägen hjälper vi snabbt till med reparation och transport av hjälpmedel.

Hjälpmedel och rekonditionering - alla tjänster

-

Medicintekniska hjälpmedel

Vi erbjuder konsultation, utprovning, teknisk anpassning, leverans av hjälpmedel och tillhandahåller professionell service som förbättrar livskvaliteten för brukarna.

Rekonditionering

Rekonditionering förlänger livslängden på tekniska hjälpmedel.

Better Tomorrow Plan

BTP-loggaVi har utvecklat ett globalt och långsiktigt program för en hållbar framtid - Better Tomorrow Plan. Planen handlar om de frågor som rör hållbarhet och som vi har identifierat som grundläggande för vår marknad och våra intressenter.

Våra grundpelare

cook in kitchenFör att kunna leva upp till alla våra intressenters förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.