Rekonditionering

hjälpmedel rekond

Rekonditionering förlänger livslängden på tekniska hjälpmedel och sparar pengar. Det är även ett miljövänligt alternativ jämfört med att köpa helt nytt. Vår rekonditioneringsanläggning drivs i samarbete med Samhall i Enköping. De levererar begagnade produkter i nyskick till kunder i hela Mellansverige.

Hjälpmedel och rekonditionering - alla tjänster

-

Medicintekniska hjälpmedel

Vi erbjuder konsultation, utprovning, teknisk anpassning, leverans av hjälpmedel och tillhandahåller professionell service som förbättrar livskvaliteten för brukarna.

Rekonditionering

Rekonditionering förlänger livslängden på tekniska hjälpmedel.

Så arbetar vi med hållbar utveckling

BTP-logga2009 införde vi en koncerngemensam plan för löpande förbättringsarbete som ett redskap för vår dagliga verksamhet; Better Tomorrow Plan. Planen handlar om de frågor som rör hållbarhet och som vi har identifierat som grundläggande för vår marknad och våra intressenter.

Prisade för vårt arbete

120x100 PokalVåra insatser för mångfald och hållbar utveckling har uppmärksammats och belönats på flera håll.