Go to content Go to the main menu Go to search
Two male sodexo employees walking

Energy & Resources

Komfort, säkerhet och goda resultat i världens alla hörn

Det är tufft att jobba i isolerade och extrema miljöer som till exempel gruvor och oljeplattformar. Våra erfarenheter från svåra miljöer i olika delar av världen har gett oss kunskaper och förståelse för vad som krävs när det gäller komfort och säkerhet. Våra integrerade tjänster ökar trivseln och bidrar därigenom till förbättrat prestation.

Fokusområden

Vi skapar innovation, ökar trivseln och stärker effektiviteten på sådana okonventionella arbetsplatser genom vår djupa konsumentkännedom och vår användning av teknik för att inhämta data i realtid. Varje år genomför vi enkäter bland tusentals arbetare för att kunna förstå och leva upp till dina medarbetares förväntningar vad gäller livskvalitet på jobbet.

Sodexo employees looking at tablets and screens with statistics on

Betrodd partner för kunder i gruvbranschen

Om du har isolerad gruvverksamhet behöver du en tjänsteleverantör med egen erfarenhet, som inte kompromissar med hälsa och säkerhet och som har en stark strävan att engagera lokalsamhället.

Two sodexo employees in protective clothing in front of a power plant

Vi är experter inom energisektorn

Det finns få miljöer som är så komplexa som en oljeborrplattform till havs eller en naturgasanläggning på land. Dina medarbetare behöver tjänster som hjälper dem att trivas och som uppfyller deras skiftande behov medan de är på arbetsplatsen.

Kontakta Sodexo