Go to content Go to the main menu Go to search
A meeting with two colleagues shaking hands

Myndigheter

Effektiva organisationer med respekt för skattebetalarnas pengar

Vi har mångårig erfarenhet från offentlig sektor och erbjuder bästa praxis när det gäller att skapa en bra arbetsmiljö. Våra tjänster ökar de anställdas engagemang, deras välbefinnande och produktivitet. De bidrar också till att organisationen kan leverera enligt uppsatta mål.

Strategisk servicepartner

Militär-, rätts- och myndighetsorgan behöver samarbetspartners som förstår deras unika behov och som kan leverera tjänster dygnet runt. Våra tjänster skapar värde på arbetsplatser med skiftande behov och som förändras snabbare än någonsin tidigare.

A sodexo employee handing a clean uniform to a soldier

Försvaret

Sodexos fokus på livskvalitet hjälper dina styrkor att vara fysiskt, mentalt och motivationsmässigt redo så att de kan prestera på topp under både långa och korta perioder.

Läs mer

Sodexo receptionist serving a customer

Annan offentlig verksamhet

Offentliga verksamheter ska vara välfungerande, effektiva och uppmuntra produktivitet, men de ska också stödja de anställdas välbefinnande och hjälpa till att bygga samhällsanda. Sodexos tjänster är anpassade för att bidra till alla behov.

Kontakta Sodexo