Go to content Go to the main menu Go to search
A meeting with two colleagues shaking hands

Myndigheter

Ökad livskvalitet bidrar till effektiva organisationer och sänker skattebetalarnas kostnader

Offentlig verksamhet står inför tuffa utmaningar. Budgeten krymper och målen blir allt mer ambitiösa. Våra servicetjänster ger stöd till din personal och förbättrar deras livskvalitet och produktivitet.

Fokusområden

Militär-, rätts- och myndighetsorgan har stora krav på sig. De behöver samarbetspartners som förstår deras unika behov och som kan leverera tjänster dygnet runt, alla dagar om året. Någon som kan uppfylla deras skiftande krav på måltider, fastighetsskötsel och stödtjänster. Vi skapar miljöer och måltider som hjälper människor att prestera på topp. Vi erbjuder upp till hundra olika tjänster som stärker organisationens resultat.

A sodexo employee handing a clean uniform to a soldier

Service för livskalitet som stöd till försvarsförmåga

Livskvalitet har enorm betydelse för militära operationer. Sodexo hjälper dina styrkor att vara fysiskt, mentalt och motivationsmässigt redo. Under förberedelser och under pågående uppdrag ser vi till att de kan prestera på topp under långa perioder. Sodexo hjälper dig att ta hand om din personal så att de kan ge allt de har.

Läs mer

Samarbete med offentlig verksamhet

Offentliga verksamheter ska vara platser som inger en känsla av respekt. De ska vara välfungerande, effektiva och uppmuntra produktivitet. Men de ska också stödja de anställdas välbefinnande och hjälpa till att bygga samhällsanda. Sodexos bidrar till det.

Kontakta Sodexo