Fokusområden

Vi lever allt längre och en av de framtida utmaningarna är att tillgodose olika behov som uppkommer i samband med kroniska sjukdomar och åldrande. Oavsett situation vill alla leva ett fullödigt liv. Där kan Sodexo hjälpa till. Med individens och verksamhetens behov och krav i centrum utformar vi tjänster som bidrar till trygghet, självständighet och ökad livskvalitet.

En äldre kvinna som blir serverad mat av en Sodexomedarbetare

Måltider att se fram emot

Måltiden är för många en av dagens höjdpunkter. Den bidrar till livskvaliteten och väcker minnen. Men den ska också ge rätt näring och energi. I samverkan med vården och omsorgen är vårt mål att ta fram måltider som bidrar till en bra helhetsupplevelse, oavsett om maten serveras på en restaurang, särskilt eller ordinärt boende.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder