Go to content Go to the main menu Go to search
Sodexo employee pushing an elderly woman in a wheelchair through a garden

Omsorg

Fokus på livskvalitet

Vi lever allt längre och en av de framtida utmaningarna är att tillgodose olika behov som uppkommer i samband med kroniska sjukdomar och åldrande. Oavsett situation vill alla leva ett fullödigt liv. Där kan Sodexo hjälpa till.

 

 

Fokusområden

Med individens och verksamhetens behov och krav i centrum utformar vi tjänster som bidrar till trygghet, självständighet och ökad livskvalitet.

Three senior women eating a meal

Måltider att se fram emot

Måltiden är för många en av dagens höjdpunkter. Den bidrar till livskvaliteten och väcker minnen. Men den ska också ge rätt näring och energi. I samverkan med vården och omsorgen är vårt mål att ta fram måltider som bidrar till en bra helhetsupplevelse, oavsett om maten serveras på en restaurang, särskilt eller ordinärt boende.

Kontakta Sodexo