Partnerskap för mångfald

Inom Sodexo verkar vi utifrån fem prioriterade områden rörande mångfald; kön, generation, funktionsnedsättning, etniskt ursprung och sexuell läggning – för att främja en företagskultur som välkomnar olikheter och hyllar unika idéer, perspektiv, erfarenheter och talanger.

Sodexo ingår i och samarbetar med flera olika nätverk och referensgrupper i världen kring mångfald. Här är några exempel på dessa:

Diversity Charter in Sweden
Sodexo i Sverige är en av initiativtagarna till nätverket Diversity Charter in Sweden. Det är ett nätverk för företag och organisationer som på ett framgångsrikt sätt vill arbeta med mångfald. Diversity Charter ger möjlighet till erfaranhetsutbyten, inspiration och verktyg i Sverige och Europa.

Catalyst
Sodexo Group är medlem i Catalyst, en global organisation som jobbar för att bygga upp inkluderande arbetsplatser och öka möjligheterna för kvinnor att göra karriär. Catalyst är även ledande inom genusforskning.

Women’s Forum för ekonomin och samhället
Women's Forum främjar visioner kring ekonomiska och sociala frågor. Sodexo Group har sponsrat detta forum vid ett flertal tillfällen och representerar företaget med deltagare.

ENAR
Sodexo Group samarbetar med ENAR, ett europeiskt nätverk mot rasism. Med sin representation i alla länder inom EU motverkar ENAR rasism, rasdiskriminering och främlingsfientlighet.

ORC Worldwide Global Diversity Forum
Sodexo Group är aktiv medlem i ORC Worldwide Global Diversity Forum (ett företag inom Mercerkoncernen). Det är en organisation som förmedlar information och best practices om effektiva globala strategier för mångfald.

JUMP Forum
JUMP Forum genomförs varje år och erbjuder kvinnor praktiska verktyg för att hjälpa dem uppnå sina professionella ambitioner. JUMP stödjer även företag och organisationer som vill främja bättre könsfördelning. Sodexo Group är sponsor till detta forum och mer än 20 kvinnliga ledare från Sodexo deltar varje år.

Women’s International Network
Detta nätverk har startats globalt inom Sodexo och består idag av kvinnor från mer än 70 länder som träffas årligen under en tredagarskonferens. Syfte med nätverket är att inspirera, stärka, utveckla och mobilisera kvinnor som är mellanchefer.

SODEXO OCH MÅNGFALD

Mångfald är inte ett abstrakt koncept för oss. Det är en av nyckelfaktorerna till våra framgångar.

Våra grundpelare

cook in kitchenFör att kunna leva upp till alla våra intressenters förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.