Sodexo åtar sig förbättra standarden inom kycklinguppfödningen i Europa

Sodexo åtar sig att utöka sina nuvarande djurskyddskrav för att förbättra djuromsorgen inom kycklinguppfödningen. Genom samarbeten med sina leverantörer ska Sodexo uppnå följande standarder inom European Chicken Commitment till år 2026 för 100 % av allt kycklingkött som köps in i Europa:

  1. Fortsätta följa europeiska djurskyddslagar och regler, oavsett ursprungsland för produkten.
  2. Införa en maxgräns för densitet på 30 kg/m2 eller mindre. Gallring skall undvikas eller begränsas till en gallring per flock.
  3. Använda raser som uppvisar högre välbefinnande och uppfyller kriterierna enligt RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.
  4. Leva upp till förbättrade villkor för inomhusmiljö inklusive naturligt ljus och inredning.
  5. Tillämpa kontrollerad atmosfärisk bedövning genom inerta gaser eller flerfasiga system, eller effektiv elektrisk bedövning utan att fåglarna vänds upp och ner.
  6. Påvisa att ovan standarder följs genom tredjepartsrevision samt årlig offentlig rapport om framgångarna på vägen mot detta åtagande.

Mer information om åtagandet finns i Sodexos Animal Welfare Position Paper.

Även om Sodexo inte är direkt involverat i uppfödning, hantering, transport eller beredning av djuren delar Sodexo ansvaret för kycklingarnas välfärd inom inköpskedjan.

Sodexo anser att omsorgen om djuren är avgörande för en hållbar inköpskedja tillsammans med faktorer som livsmedelssäkerhet, näringsinnehåll, miljöansvar, grundläggande rättigheter för arbetare och ekonomisk stabilitet.

Sodexo var med och grundade Global Coalition for Animal Welfare (GCAW), världens första initiativ lett av måltidsindustrin med målet att förbättra djuromsorgen på en global nivå. Att förbättra omsorgen inom kycklinguppfödningen är en av de viktigaste prioriteringarna inom koalitionen.

Kunder väljer Sodexo för att företaget tar ansvar för den mat man tillagar, resurserna som används, människorna som anställs, och de samhällen där man har verksamhet. På så sätt bidrar Sodexo med positiva avtryck i de lokala samhällena.

 

Hela denna information att ladda ner >

Kontakt

Mats Nilsson, Supply Management Director Sodexo Nordics
Telefon: +46 8 5788 3368
E-post: mats.nilsson@sodexo.com