Lokaloptimering

room maintenance chairsGenom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö. En kontinuerlig planering och uppföljning av lokalförändringar, oavsett om lokalytorna utökas eller minskas, säkrar att lokalen utnyttjas på bästa sätt.

 

 

 

Relaterade tjänster

Vi bistår även med en rad andra tjänster:

  • Ritnings- och inventariehantering

  • Städplanering

  • Internhyresdebitering

  • Fastighetsregister

  • Brandskydd

  • Flytt av arbetsplats eller avdelning – från registrering till uppackning

  • Inköp av möbler, belysning och textilier

  • Inköp och skötsel av växter

 

Effektiva verksamheter - alla tjänster

-

Lokaloptimering

Genom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö.

Möten och konferens

Vi tar hand om grundförutsättningarna för att mötet eller konferensen ska lyckas – fungerande teknik, logistik och god mat.

Post och godshantering

Genom att låta oss hantera hela flödet av in- och utgående försändelser säkerställer du en säker och smidig hantering av post och gods.

Säkerhet

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhet som bidrar till genomarbetade säkerhetsrutiner och en tryggare arbetsplats.

Vaktmästeri

Samordning av servicefunktioner, rutiner och god beredskap bidrar till effektivare flöde i verksamheten.

Växel och Reception

ServiceCenter är ett koncept där vi skapar ett smidigt samarbete mellan reception, växel och hustekniker på arbetsplatsen.

Distribution

Vi kan ta ansvar för hela kedjan i logistiken och har full kontroll på varuflödet och dina leveranser. 

Asset Management

Så bygger vi långsiktiga och strategiska partnerskap genom Asset Management.