Go to content Go to the main menu Go to search
Vegetable cuttings

Mat ska ätas, inte kastas

Våra platschefer, kockar och vår kökspersonal arbetar aktivt med att minska matsvinnet. Men vi vill göra mer. Vi använder oss av data för att identifiera åtgärder som kan ändra människors beteenden och minska matsvinnet ytterligare. Vi uppmuntrar våra kockar att vara kreativa och utnyttja alla råvaror till fullo för planetens skull.

Från jord till bord

foodwasteFrån beställning och förvaring till tillagning och servering jobbar vi tillsammans med våra team, kunder och leverantörer, för att minska matsvinnet  inom olika svinnkategorier på alla våra måltidsuppdrag.

 

Vi vill minska matsvinnet

kock skär tomaterKampen mot  matsvinn är del av den dagliga rutinen inom Sodexo. Vi mäter, registrerar, rapporterar och följer upp matsvinnet regelbundet. En del av våra restauranger använder programmet WasteWatch för att samla in data om matsvinn. Programmet hjälper de att samla in data på ett enkelt sätt och att vidta åtgärder om de upptäcker ändrade vanor och beteenden, oavsett om matsvinnet kommer från köket eller gästerna.

 

Utbildning och utveckling

Two sodexo chefs pouring liquid in to a saucepanVi utbildar våra medarbetare inom hållbarhet. Vi har utformat kurser och utbildningar som lär ut fördelarna med att ta hand om all mat och spara energi, papper och råvaror. Målet är att motivera medarbetare, gäster och kunder att minska mängden avfall.

 

Distribution av överskottsmat

Two sodexo chefs pouring liquid in to a saucepanUnder de senaste 20 åren har Sodexo stöttat kampen mot hunger och undernäring genom Stop Hunger-programmet. En del av våra restauranger hjälper utsatta människor genom att skänka bort överskottet efter dagens servering till lokala välgörenhetsorganisationer.

 

Emballage och återvinning

A salad in a recyclable bowlVi har introducerat nyskapande lösningar för emballering och återvinning som exempelvis återanvändningsbara material, bioplast och organiska material, för att hindra att plastavfall hamnar på soptippen.

Vår plan för minskad användning av engångsplast i Nordamerika är bara ett av många initiativ som gör enorm nytta för miljön och för människors hälsa.  Vi har liknande program för minskad plastanvändning i Storbritannien, Frankrike, Australien, Filippinerna och Malaysia.

Även Sodexo i Norden har beslutat att fasa ut engångsplast som ett ytterligare steg mot en hållbar planet.

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Kvinna i sodexouniform vattnar blommor

Kontakta Sodexo

Läs vår CSR-rapport för 2019