Go to content Go to the main menu Go to search
Group of Sodexo employees in uniform

Främja en inkluderande kultur

Varje människas unika bakgrund, erfarenhet och färdigheter ligger till grund för vår vitala arbetsstyrka och avspeglar genuint de lokalsamhällen där vi har verksamhet. Vi strävar efter att bygga en mångsidig och inkluderande kultur där våra medarbetare känner sig värdesatta och respekterade som individer. Vi har nära samarbeten med olika lokala verksamheter som gynnar innovation och i stort bidrar till en positiv påverkan på lokalsamhället.

Gynna en mångsidig och inkluderande arbetsplats

Group of sodexo employees sitting at a table and listeningMångfald och inkludering är hörnstenar i vår kultur och grundläggande i vår övergripande tillväxtstrategi. Vi utformar hälsosamma arbetsmiljöer åt våra medarbetare så att var och en kan ta med hela sitt jag till jobbet, oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller etnicitet.

 

Gynna mångfald och inkludering i våra lokalsamhällen

Man and woman wearing aprons over their clothes and shaking handsVåra lokala partnersamarbeten bidrar till den sociala väven i de samhällen, regioner och länder där vi bedriver verksamhet. Vi jobbar aktivt för att få med diversifierade verksamheter i vårt leverantörsnätverk, inklusive företag som drivs av minoritetspersoner, kvinnor, funktionshindrade eller hbtq-personer.

Vi driver sociala entreprenörsprojekt för underprivilegierade kvinnor, vi stöder mångfaldsinsatser och mycket annat. Kort sagt – vi strävar alltid efter att ha en positiv inverkan på våra lokalsamhällen.

.

 

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Kvinna i sodexouniform vattnar blommor

Kontakta Sodexo

Läs vår CSR-rapport för 2019