Go to content Go to the main menu Go to search
Woman standing in a field with one foot on a garden fork

Främja en inkluderande tillväxt

Vi har ett brett utbud av kursprogram och karriärinitiativ som aktivt stöder ekonomisk utveckling och samhällsengagemang. Till exempel hjälper vi små, lokala producenter att trimma sina arbetssätt och sin kapacitet så att de kan ta steget in på större marknader.

Social rörlighet uppåt

Three Sodexo employees sitting at a table and listeningVi ger utbildningsmöjligheter åt alla våra medarbetare och bygger därmed upp en mer kompetent arbetsstyrka åt den lokala ekonomin. Våra medarbetare skaffar sig färdigheter och meriter för framtiden och ett bredare professionellt perspektiv som ger dem möjlighet att planera sina liv.

 

Partnersamarbeten med lokala företag

A woman holding up an item of clothing against a customerVårt partnerinkluderingsprogram gynnar ekonomisk utveckling hos diversifierade och inkluderande lokala företag i hela världen. Vi är stolta över vårt stöd till små och medelstora företag, leverantörer från minoritetsgrupper och företag vars personal präglas av mångfald

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Kvinna i sodexouniform vattnar blommor

Kontakta Sodexo

Läs vår CSR-rapport för 2019