Go to content Go to the main menu Go to search
Group of people having a meeting, two men are standing up to shake hands

Enighet ger styrka

Hållbara lösningar kan inte genomföras helt på egen hand. Därför bygger vi långsiktiga partnerskap för att förstärka våra insatser och driva på förändringar i större skala. Vi stärker vårt arbete med djurskydd, bättre praxis i försörjningskedjan, mindre matsvinn etc. genom att samarbeta med internationella organisationer, som förstärker våra insatser och ger oss verktyg och initiativ att komma vidare.

Matavfall

Illustration of a girl on a skateboard, the word stop and food going in to a binVi är stolta över vår medverkan i International Food Waste Coalition (IFWC), en sammanslutning av företag och organisationer som kämpar med att minska matavfall och genomföra politiska åtgärder. Genom att engagera våra leverantörer, kunder och konsumenter i minskningen av matavfall kan vi nå snabbare, omfattande resultat på global nivå.

Det krävs globala samarbeten för att verkligen komma någonstans med bevarandet av naturresurser. Med stöd från International Food Waste Coalition, Champions 12.3, World Resources Institute, och ReFed , har vi privilegiet och möjligheten att vara med och visa vägen när det gäller minskning av matavfall.

 

Djurskydd

Cows standing in a misty field Som en av grundarna av Global Coalition for Animal Welfare (GCAW), vill vi stärka djurskyddsreglerna i hela den globala försörjningskedjan. Vi har upprättat hållbar inköpspraxis med våra leverantörer i form av Sodexos uppförandekod för leverantörer.

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Kvinna i sodexouniform vattnar blommor

Kontakta Sodexo

Läs vår CSR-rapport för 2019