Go to content Go to the main menu Go to search
Two people wearing hard hats pointing towards the top of a machine

Hållbara tjänster

Våra kunder kan minska sin miljöpåverkan med hjälp av våra tjänster. Tillsammans skräddarsyr vi tjänster baserade på kundens anläggningar och resurser, tjänster som hjälper kunden att nå sina hållbarhetsmål.

Miljöhantering

Two men standing on a roof wearing overalls, goggles and hard hats, one is pointing Företag som söker en affärspartner idag vill ha mer än bara energihantering för sina byggnader. Hållbarhetsfrågor har blivit en alltmer viktig faktor.  Avfallshantering och samhällsansvar har en större betydelse än någonsin för företag och organisationer. Vi hjälper kunder med avfalls- och miljöhanteringslösningar som är utformade med hållbarhet i åtanke.

Läs mer om avfallshantering

Läs mer om energihantering

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Kvinna i sodexouniform vattnar blommor

Kontakta Sodexo

Läs vår CSR-rapport för 2019