Go to content Go to the main menu Go to search
Container full of apples with a lorry in the background

Minskade koldioxidutsläpp

Ett stabilt klimat är oumbärligt för livskvaliteten. Sodexo har en stark ställning för att kunna bidra till denna globala utmaning genom våra tjänster. Vi jobbar bland annat med att minska mängden matavfall, erbjuda vegetariska måltider, erbjuda energihanteringstjänster och göra ansvarsfulla inköp.

Klimatförändring

I samarbete med World Wildlife Fund (WWF) har vi tagit fram en ny metodik för att beräkna hur mycket koldioxid som finns i våra verksamheter och vår försörjningskedja. Med denna information har vi kunnat ställa upp målet att minska våra utsläpp med 34 procent från verksamheterna och försörjningskedjan från 2011 till 2025.

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Kvinna i sodexouniform vattnar blommor

Kontakta Sodexo