Go to content Go to the main menu Go to search
Container full of apples with a lorry in the background

Minskade koldioxidutsläpp

Ett stabilt klimat är oumbärligt för livskvaliteten. Sodexo har en stark ställning och kan bidra till denna globala utmaning genom våra tjänster. Vi jobbar bland annat med att göra ansvarsfulla inköp, minska mängden matsvinn, erbjuda vegetariska måltider och energihanteringstjänster.

Klimatförändring

I samarbete med World Wildlife Fund (WWF) har vi tagit fram en ny metod för att beräkna hur mycket koldioxid som finns inom våra verksamheter och i vår försörjningskedja. Med hjälp av denna information har vi kunnat sätta upp ett globalt mål om att minska våra koldioxidutsläpp med 34 procent fram till 2025 (med 2011 som basår).

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Kvinna i sodexouniform vattnar blommor

Kontakta Sodexo

Läs vår CSR-rapport för 2018