Go to content Go to the main menu Go to search
Container full of apples with a lorry in the background

Minskade koldioxidutsläpp

På Sodexo är vi medvetna om klimatförändringarnas påverkan och vi bryr oss eftersom det är ett problem som berör oss alla.

Vi bidrar redan till denna globala utmaning via våra tjänster och målet är att minska vårt koldioxidutsläpp med 34% fram till 2025.Vi bidrar redan till denna globala utmaning via våra tjänster och målet är att minska vårt koldioxidutsläpp med 34% fram till 2025. Detta åtagande är i linje med Intergovernmental Panel on Climate Change´s (IPCC) rapport, enligt vilken uppvärmningen bör minska till 1,5°C. Bakom målet finns flera av de åtgärder vi vidtar inom Sodexo och de fyra åtgärderna som beskrivs här nedan är de där vi kan vara med och påverka mest. Åtgärderna är en del av vår CR-karta Better Tomorrow 2025.

1. Bekämpa matsvinn

äpplen på en lastbil

Om matsvinn vore ett land, skulle det stå för de tredje största utsläppen av växthusgaser efter USA och Kina. Att reducera matsvinn är det allra viktigaste området där vi kan arbeta för att minska utsläppen. Vi har implementerat WasteWatch, ett program som ska hjälpa oss att nå våra mål när det gäller att minska matsvinnet.

Genom att använda detta program, där alla enheter mäter och rapporterar sitt matsvinn, så kan teamen på våra vidta åtgärder för att minska matsvinnet från köken och gästernas tallriksrester. Våra medarbetare, kunder och gäster runtom i världen mobiliseras extra kring ämnet avfall under hösten och vår årliga kampanj WasteLESS Week.

Sodexo Nordens mål är att minska matsvinnet till under 50 gram per serverad portion före 2022.

2. Främja växtbaserade måltider

olika rätter upplagda på tallrikar

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (the United Nation´s Food and Agriculture Organization), bidrar uppfödning av boskap med 14,5 % av alla utsläpp relaterade till klimatförändringar (FAO) eller runt 7 gånger mer än globala flygtransporter.

För att öka medvetenheten om hälso- och miljömässiga fördelar med växtbaserade måltider, har vi implementerat program som Love of Food och erbjudanden som Mindful. Vi samarbetar också med Världsnaturfonden för att ta fram kriterier för rätter som är bättre för gästerna och miljön.

Sodexo Nordens mål är att reducera klimatpåverkan från våra måltider till under 0,5 kg koldioxidekvivalenter per måltid.

I Nordamerika har Sodexo lanserat 200 nya vegetariska recept på hundratals uppdrag inom segmenten School&Universities, Healthcare och Corporate Services. De nya menyerna har tagits fram i samarbete med Humane Society of the United States (HSUS) och the World Resource Institute-Better Buying Lab (WRI), för att möta efterfrågan på växtbaserade alternativ och för att minska miljöpåverkan av måltidserbjudanden.

Vi har annonserat ett partnerskap med Unilever Food Services (Knorr Professional) och Världsnaturfonden, vad det gäller att ta fram fler hållbara måltidsalternativ till fler konsumenter världen över. Vi kommer att presentera recept som inspirerats av Knorr och Världsnaturfondens Future 50 Foods-rapport. 50 näringsrika måltider som är hälsosamma, smakfulla, tillgängliga och som kan bli bättre för planeten än jämförbara livsmedel.

3. Vår expertis inom energihantering stöttar övergången till innovativa energilösningar

Kvinna och man i blå hjälm

Förbränningen av kol, naturgas och olja för el och värme är den största enskilda källan till globala utsläpp av växthusgas och de stod för 25% av de totala utsläppen år 2010 (källa). Vi anser att det är viktigt att öka medvetenheten om energi och att utveckla best practices gällande energieffektivitet. Vi arbetar med våra kunder på site för att minska energikonsumtionen och spara på vatten.  Dessutom har vi beprövad expertis inom energihanteringstjänster över hela världen och samarbetar med kunder så att de ska uppnå sina mål gällande energireduktion. I vissa fall kan vi hjälpa företag att minska deras energikostnader med upp till sexsiffriga belopp och minska deras koldioxidutsläpp genom granskning, övervakning, design och genom at åstadkomma beteendeförändringar.

Inom vår verksamhet har vi hittills:

4. Vi ökar engagemanget för lokala och små företag samt ansvarsfulla inköp

Kvinna med spade i ett fält

Sodexo har stort fokus på att stödja lokala och små företag som exempelvis leverantörer som främjar hållbara jordbruksmetoder. Dessutom minskar koldioxidutsläppen inom logistik i sambnad med att vi minskar ned på antalet mattransporter.Under budgetåret FY2018 gick mer än 4 miljarder euro i affärsvärde till lokala och små företag och vi räknar med att detta belopp kommer att uppgå till 10 miljarder år 2025.

Idag kommer mer än hälften av våra koldioxidutsläpp från försörjningskedjan, och då främst från produkter som innehåller mycket kol. Exempelvis nötkött, mejeriprodukter, palmolja, soja och papper som även  kan påverka avskogningen. Vi fortsätter vårt samarbete med WWF (vår tekniska partner i miljöfrågor sedan 2010) och dess leverantörer, för att minska utsläppen som är förknippade med de produkter som används.

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Kvinna i sodexouniform vattnar blommor

Kontakta Sodexo

Läs vår CSR-rapport för 2019