Avfall

Avfall är en av vår tids största kollektiva utmaningar. Att jobba med att minska avfallet är avgörande för att minska koldioxidutsläppen, beskydda land och vatten och förbättra människornas levnadsvillkor.

En av våra hjärtefrågor

Vi har en särskilt viktig roll att spela när det gäller matsvinn. En tredjedel av maten som tillverkas i världen kastas. FN:s mål är att minska matsvinnet med 50% innan år 2030. Vi har en unik ställning när det gäller att bidra till det målet. Med en distributionskedja på över 150 000 företag, 425 000 medarbetare och 75 miljoner konsumenter, så kan vi göra skillnad på många sätt och revolutionera sättet som vår bransch hanterar matsvinn på.

Internt har vi åtagit oss att minska matsvinnet och att spara energi och vatten. Hittills har 89,7% av Sodexos enheter implementerat utrustning och processer för att minska mängden organiskt avfall, och 81,5% av Sodexos enheter har gjort detsamma när det gäller icke organiskt avfall.

Vi har etablerat ett globalt program kallat WasteWatch, som hjälper oss att identifiera orsaker och att definiera åtgärder för att minska avfallet. Vi har sett en del exempel på där enheter lyckats minska avfallet med 45% på 2-6 månader genom att använda WasteWatch.

Vi har också åtagit oss att minska avfallet utanför vår egen verksamhet. Därför försöker vi komma på fler sätt som vi kan minska avfallet på inom de tjänster vi levererar till våra kunder, och fokuserar på vår roll som en global ledare inom avfallsminskning.

Learn more on how we are making a difference here and now.

 

Tre hjärtefrågor

Corporate responsability, hunger

Hunger

Corporate responsability, gender

Jämlikhet

Corporate responsability, waste

Avfall

Nio åtaganden för en bättre morgondag

Världen förändras. Befolkningstillväxt, klimatfrågor och sociala förändringar påverkar hur vi lever och arbetar. Affärsverksamheter måste också förändras.

International Food Waste CoalitionSodexo är en av grundarna av International Food Waste Coalition (IFWC). IFWC är en ideell koalition som sammanför organisationer runtom i världen, för att minska matsvinnet i alla led inom värdekedjan.

A better tomorrow insight

Avfall är ett av världens största hot. En tredjedel av all mat som tillverkas världen över, inklusive energin och vattnet som används vid tillverkningen slösas bort. Det har en stor inverkan på miljön och för att ändra på detta, krävs det att väldigt många människor gör små ändringar i sina vanor gällande avfallshantering.

Kontakta oss

Kontakta Group Corporate Responsibility Team via e-post om du vill ha mer information om vårt arbete inom Corporate Social Responsibility eller Better Tomorrow 2025.