Jämlikhet

Genom att stärka kvinnors ställning i världen, vill vi bidra till att främja både individer och samhällen. När kvinnor får det bättre, får alla andra också det bättre.

En av våra hjärtefrågor

Vi är världens 19:e största arbetsgivare och 54% av våra medarbetare är kvinnor. Vi har alltid sett jämlikhet och kvinnors avancemang som ett led i vår utveckling. Utöver ett moraliskt åtagande är jämlikhet nödvändigt för att vi ska reflektera mångfalden till dem som använder sig av våra tjänster.

Sedan 2009, har Sodexo´s Women´s International Forum for Talent varit dedikerad till att främja kvinnors avancemang. Idag är 50% av medlemmarna i våra styrelser och 30% av cheferna inom koncernledningen kvinnor. Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi strävar efter att öka andelen kvinnor i ledande roller till 40% till och med år 2025 och att öka jämställdheten inom fastighetsskötsel, ett av våra tillväxtområden.

Men det handlar inte bara om oss. Med en omfattande global distributionskedja har vi en unik möjlighet att bidra till förändringar. Därför prioriterar vi att jobba med småföretag som ägs av kvinnor och uppmanar våra leverantörer att omfamna könsinkludering. Utöver detta förbättrar vi kvinnors möjligheter världen över genom olika initiativ inom hälsa och välmående.

Tre hjärtefrågor

Corporate responsability, hunger

Hunger

Corporate responsability, gender

Jämlikhet

Corporate responsability, waste

Avfall

Nio åtaganden för en bättre morgondag

Världen förändras. Befolkningstillväxt, klimatfrågor och sociala förändringar påverkar hur vi lever och arbetar. Affärsverksamheter måste också förändras.

SoTogether (f.d. SWIFT) grundades som ett rådgivande organ år 2009 och har för uppgift att säkerställa en bättre jämlikhet mellan men och kvinnor på alla nivåer inom verksamheten och framförallt i ledande positioner.

A better tomorrow insight

På Sodexo vet vi att vi kan göra mycket för att förbättra jämlikheten. Vårt mål är att 40% av våra ledare ska vara kvinnor år 2025.

Kontakta oss

Kontakta Group Corporate Responsibility Team via e-post om du vill ha mer information om vårt arbete inom Corporate Social Responsibility eller Better Tomorrow 2025.