Vi strävar efter jämställdhet mellan män och kvinnor

 

Kan du tänka dig att det kommer dröja 217 år innan vi når jämställdhet mellan män och kvinnor I hela världen? 217 år…

Förhandsberäkningen kommer från World Economic Forum, där deras forskning visar på att klyftan mellan män och kvinnor blir större för varje dag som går.

På Sodexo kan vi göra bättre och förbättra livskvaliteten för alla – att stärka kvinnor stärker oss alla.

En internationell kvinnodag räcker inte, och det är därför:

 

Vi gör alla dagar till Internationella Kvinnodagen

Det betyder att vi alla, män och kvinnor, måste kämpa för att uppnå balans mellan könen och för att främja livskvalitet för alla – varje dag.

Det betyder att vi kan nå målet om 100% jämställdhet inom ledningen år 2025.

Klicka här för att läsa mer om jämställdheten mellan män och kvinnor på Sodexo i Norden

Lyssna på när Azita, VD för Sodexo Norden, talar om Sodexos strävan för jämställdhet.

 

 

Jämställdheten mellan män och kvinnor på Sodexo i Norden

Balans