Lokal närvaro

97 % av våra medarbetare är lokalt anställda i de 80 länder där vi är verksamma. Genom att etablera långsiktiga partnerskap strävar Sodexo efter att spela en
aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen.

StopHunger

Stop Hunger är ett globalt initiativ som började med lokala aktiviteter i USA 1996. I dag görs insatser inom Sodexo över hela världen för att ändra det faktum att nästan en miljard människor varje dag lider av hunger och undernäring.

Sodexo bidrar genom volontärarbete och genom att dela med sig av kunskap om mat och hälsa. Vi ger även donationer i form av måltider och finansiella bidrag.

Samarbete med Sveriges Stadsmissioner
I Sverige arbetar vi med Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet. Genom samarbete med dessa organisationer medverkar vi aktivt i verksamheter där målet är en bättre framtid för utsatta människor i utanförskap.

Vi är vänföretag till Stockholms Stadsmission som varje dag gör skillnad för människor som lever i utsatthet. Vårt stöd bidrar till insatser som mat och kläder. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.

Mångfald & inkludering

För oss handlar mångfald och inkludering om att som arbetsgivare ta ett moraliskt ansvar. Genom partnerskap, program och aktiviteter som till exempel mångfaldsutbildningar och medarbetarnätverk, skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.