Lokal närvaro

97 % av våra medarbetare är lokalt anställda i de 80 länder där vi är verksamma. Genom att etablera långsiktiga partnerskap strävar Sodexo efter att spela en
aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen.

StopHunger

Stop Hunger är ett globalt initiativ som började med lokala aktiviteter i USA 1996. I dag görs insatser inom Sodexo över hela världen för att ändra det faktum att nästan en miljard människor varje dag lider av hunger och undernäring.

Sodexo bidrar genom volontärarbete och genom att dela med sig av kunskap om mat och hälsa. Vi ger även donationer i form av måltider och finansiella bidrag.

Samarbete med Sveriges Stadsmissioner
I Sverige arbetar vi med projektet Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet. Genom samarbetsavtal med dessa organisationer medverkar vi aktivt i verksamheter där målet är en bättre framtid för utsatta människor i utanförskap.

Samarbetsavtalet med Stadsmissionerna innebär bland annat att Sodexo bidrar med livsmedel till måltider som serveras till de behövande samt genom insamlingsaktiviteter och andra aktiviteter där vi bidrar med vår tid och våra produkter.

Stop Hunger Servathon
Varje år under april och maj månad genomförs extra hjälpinsatser av Sodexo i hela världen, ett servicemaraton som vi kallar Servathon. Exempel på volontärarbete är servering av måltider och insamlingar.  Under Servathon 2016 deltog 38 länder och över 85 000 medarbetare i olika aktiviteter i samarbete med 400 olika organisationer. 82 134 timmars volontärarbete resulterade i ca 270 000 dollar i insamlade pengar och 627 755 donerade måltider.

Vi är vänföretag till Stockholms Stadsmission som varje dag gör skillnad för människor som lever i utsatthet. Vårt stöd bidrar till akuta insatser som mat och kläder. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.

Sodexo belönas för sitt hållbarhetsarbete
För nionde året i rad rankas service managementbolaget Sodexo som ett av världens mest hållbara företag. Sodexo toppar listan när det gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer inom branschen för restaurang, sport och fritid.

 

Mångfald och inkluderande

Mångfald och inkluderande

För oss handlar mångfald och inkluderande om att som arbetsgivare ta ett moraliskt ansvar. Genom partnerskap, program och aktiviteter som till exempel mångfaldsutbildningar och medarbetarnätverk, skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.

Hållbarhetsrapport 2017

 

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport som beskriver aktiviteter vi har gjort inom Sodexo i Sverige under 2017, för att bidra till en hållbar utveckling.