Lokal närvaro

97 % av våra medarbetare är lokalt anställda i de 80 länder där vi är verksamma. Genom att etablera långsiktiga partnerskap strävar Sodexo efter att spela en
aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen.

FairTrade

Vi vill spela en viktig roll för de lokala samhällenas ekonomiska och sociala utveckling och därigenom förbättra livskvaliteten för människor som lever i utsatthet. Inom Better Tomorrow Plan är därför ett av målen att vi ska öka andelen Fairtrademärkta varor i vårt sortiment. Detta är ett fortlöpande arbete där vi varje år tar några steg framåt.

2012 lanserade vi ett nytt cafékoncept som vi kallar Aspretto. Konceptet bygger på kaffebönor och teblad som är noggrant utvalda. Kaffet som serveras på våra Asprettocaféer i Sverige är trippelcertifierat av FairtradeKrav och EU-lövet. Det betyder att det gör gott för de platser där det växer och för de människor som odlar det. Alla teer är ekologiskt odlade och certifierade av amerikanska jordbruksdepartementet. Sex av åtta tesorter är Fairtrademärkta.

Under 2013 tecknade vi ett nytt Europaavtal med familjeföretaget Löfbergs, omfattande länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark. Samarbetet innebär att Sodexo i Norden har höjt andelen Fairtradecertifierat kaffe i sitt sortiment avsevärt, då Löfbergs blir Sodexos huvudleverantör av kaffe i Norden med en inköpsvolym på cirka 600 ton kaffe.

Aspretto by Sodexo – gott kaffe som gör gott

Aspretto logo (PNG) 
Vårt cafékoncept Aspretto är en modern och medveten premiumlösning som utvecklats internationellt inom Sodexo med fokus på miljö och socialt ansvarstagande.