Miljö

Vår långsiktiga målsättning att minska miljöpåverkan i vår egna verksamhet men även att bidra till att våra kunder når sina miljömål. Det handlar bland annat om att arbeta med hållbara inköp, främja hållbar utrustning och elförsörjning, minska mängden organiskt och icke organiskt avfall samt minska mängden utsläpp från våra transporter.

Uppförandekod för leverantörer
Vi har en kontinuerlig dialog med våra avtalsleverantörer vilka har förbundit sig att följa Sodexos uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden reglerar bland annat barnarbete, tvångsarbete, hälsa, säkerhet, diskriminering och miljö.

Lokalt  och säsongsanpassat
Vårt mål är att stödja lokala och säsongsanpassade produkter i alla länder där vi har verksamhet . Vi vill bidra till hållbara jordbruk för att bevara naturliga resurser och biologisk mångfald, samt respekt för sociala rättigheter och sund ekonomi.

Vi samarbetar med lokala leverantörer inom ett flertal kategorier som kött, fisk, mejeri, bageri, frukt och grönsaker.

Hållbart fiske
Vi strävar efter att stödja ett långsiktigt hållbart fiske. Som ett komplement till våra interna instruktioner utgår Sodexo i Sverige ifrån de riktlinjer som Världsnaturfonden anger i sin ”Fiskeguide”. Det innebär att vi inte har rödlistad fisk i vårt sortiment.

Vi har cirka 60 % certifierad fisk (bland annat KRAV) i vårt sortiment och strävar aktivt efter att successivt öka den certifierade andelen.

Utrustning och material
Vår målsättning är att använda hållbar utrustning och hållbart material i alla länder där vi har verksamhet. Det omfattar städprodukter, engångsmaterial, kontorsutrustning och –material samt tekniskt underhållsmaterial.

I Sverige har vi inom vår städverksamhet tagit fram ett eget sortiment av rengöringsmedel där alla produkter uppfyller de högst ställda kriterierna i miljömärkningen ”Bra Miljöval".

Sodexo belönas för sitt hållbarhetsarbete
För nionde året i rad rankas service managementbolaget Sodexo som ett av världens mest hållbara företag. Sodexo toppar listan när det gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer inom branschen för restaurang, sport och fritid.

 

Hur går våra inköp till

 

Etik, säkerhet, kvalitet, spårbarhet är de ord som leder upphandlingsprocessen på Sodexo

Hållbarhetsrapport 2018

 

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport som beskriver aktiviteter vi har gjort inom Sodexo i Sverige under 2018, för att bidra till en hållbar utveckling.