Miljö

Vår långsiktiga målsättning att minska miljöpåverkan i vår egna verksamhet men även att bidra till att våra kunder når sina miljömål. Det handlar bland annat om att arbeta med hållbara inköp, främja hållbar utrustning och elförsörjning, minska mängden organiskt och icke organiskt avfall samt minska mängden utsläpp från våra transporter.

Vi ska minska våra koldioxidutsläpp i alla länder där vi är  verksamma och hos våra kunder.

Kompletteras när mål är satta.

Mer om hållbarhet

FY 2012 Better Tomorrow Plan Report (245x81)  
Läs om hur Sodexo tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.