Näringsriktiga måltider och hälsa

Sodexo är erkänt ledande inom hållbarhetsfrågor i vår bransch. 2009 införde vi en koncerngemensam plan för löpande förbättringsarbete som ett redskap för vår dagliga verksamhet; Better Tomorrow Plan. Planen fokuserar på de frågor som vi har identifierat som grundläggande för vår marknad och våra intressenter.

525x165 compenseat-ravarorCompensEAT – hälsosamma och hållbara måltider

150x150 CompensEatVi vill fortsätta driva utvecklingen mot mer hälsosamma och hållbara måltider. Vårt måltidsalternativ CompensEAT erbjuds på våra företagsrestauranger för dig som vill äta god, hälsosam och klimatsmart mat. Vi vill att det ska vara gott och enkelt att välja rätt. Rätt för hälsan. Och rätt för klimatet.

Recepten är framtagna av medarbetare som har expertkunskaper inom hälsa, matlagning, miljö och klimat.

 

Hälsa

  • Varje maträtt innehåller runt 500 kcal/portion. Generellt brukar man säga att en vuxen kvinna behöver 2 000 kcal/dag och en man 2 500 kcal/dag.

  • Vi har minskat på köttet till förmån för vegetabiliska proteiner såsom baljväxter. Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter max 500 g kött/vecka för att minska risker för vissa sjukdomar. Det animaliska proteinet CompensEAT-rätterna kommer främst från fågel, fisk och ägg och det vegetabiliska främst från baljväxter och nötter.

  • Vi berikar våra färsbiffar och grytor med baljväxter och olika typer av grönsaker för att öka både hälso- och klimatfördelarna. Alla rätter lagas från grunden med skonsamma metoder som kokning, ångkokning eller ugnsstekning. Vi använder inga halvfabrikat.  

  • Fettinnehållet följer näringsrekommendationerna på 25-40 energiprocent, E%, varav max 10 E% är mättat fett. Det innebär att vi främst använder vegetabiliskt fett såsom oljor.

  • Maträtterna innehåller inget raffinerat socker. Salt ingår med max 2 g salt/portion. Enligt Livsmedelsverket bör vi äta högst 6 g salt/dag för att minska risken för högt blodtryck.

  • Rätternas hälsofördelar grundar sig på Livsmedelsverkets råd och de nordiska näringsrekommendationerna. De är baserade på vetenskap och tar inte hänsyn till särintressen. Rekommendationerna grundar sig på forskningsresultat från hela världen från år 2000 och framåt.

Klimatsmart

Sodexo ställer hållbarhetskrav på leverantörer oavsett till vilken restaurang eller maträtt råvarorna ska användas. Skillnaden när det gäller CompensEAT är att stor vikt läggs vid hur olika råvarugrupper påverkar rättens totala klimatavtryck. CompensEAT-rätternas klimatpåverkan ligger under 1 kg koldioxidekvivalenter/portion och den genomsnittliga klimatpåverkan är endast 0,49 koldioxidekvivalenter/portion.  En måltid utan klimathänsyn ligger ofta runt det fyrdubbla, 2 kg koldioxidekvivalenter/portion.

Klimatberäkningarna är baserade på SLU:s Mat-klimat-lista. Det bästa man kan göra ur hållbarhetssynpunkt är att välja rätt råvaror. Kött har till exempel betydligt större klimatpåverkan jämfört med grönsaker. Av den anledningen innehåller CompensEAT-rätterna mycket grönsaker och växtbaserat protein. Rött kött ingår endast i form av fläsk eftersom det ger mindre koldioxidutsläpp än lamm och nöt. Fisken kommer endast från hållbara bestånd. Det gäller för övrigt alla fiskrätter som serveras av Sodexo. Sedan flera år följer vi Världsnaturfondens fiskeguide.

Klimatkopensering

För varje CompensEAT-rätt som vi säljer klimatkompenserar vi för dess miljöpåverkan. Beräkning av klimatpåverkan görs i ett klimatberäkningsverktyg som baseras på SLU:s Mat-klimat-lista.

Klimatkompenseringen görs i samarbete med företaget 2050 och går till deras projekt ”Småskalig vattenrening i Kenya”. För oss i Sverige är rent vatten direkt ur närmaste kran en självklarhet. Familjer på landsbygden i Kenya måste koka sitt vatten för att minska risken för vattenburna sjukdomar. Till kokningen behövs ved, och för att få ved måste träd huggas ner.

I det projekt som Sodexo valt att stötta får familjerna tillgång till en portabel vattenrenare där vattnet renas med hjälp av ett biologiskt mikrofilter. En vattenrenare kan filtrera minst 1 000 liter vatten under sin livslängd. Varje portion som vi säljer motsvarar 8 deciliter rent vatten.

 

Våra måltidskoncept

Våra måltidskoncept

Våra lunchkoncept för företag är skapade inom Sodexo och anpassade för olika typer av miljöer och målgrupper.