Kombinerar åtagande med innovation

“The Libras initiative” startade 2012 i Brasilien. Initiativet innebär att alla utbildningsfilmer för Sodexomedarbetare översätts till teckenspråk (se informationsruta till höger). Det är ett utmärkt exempel på hur ett projekt, kombinerat med stark innovationsanda, kan stötta personer med en funktionsnedsättning. Cristiane Santos är HR-analytiker och ansvarar för översättningarna. Hon talar själv flytande Libras, som är ett väletablerat brasilianskt teckenspråk. Här berättar hon om sitt arbete och hur hon har bidragit till att göra skillnad.


fans maintenance

Vilka utmaningar stötte du på när du arbetade med ”The Libras initiative”?
Att sätta samman en utbildningsvideo krävde mycket mer än vad jag trott. Samarbete är så klart nyckeln, speciellt eftersom vi bestämde att initiativet skulle omfatta hela Sodexos organisation i Brasilien. Det är över 36 000 anställda. Vi skulle aldrig ha klarat det utan starka synergier och engagemang bland våra arbetsteam och avdelningar. Omfattningen av projektet var en utmaning, men det stärkte också min motivation att lyckas. Jag var emellertid lite nervös över att få till rätt översättning av en del ord.

Varför var vissa ord svåra att översätta?
I en av våra filmer som handlar om livsmedelshantering var jag till exempel tvungen att översätta ordet “bakterier”, ett ord som inte existerar i Libras. Så jag vände mig till ett webbforum som är väldigt populärt bland personer med hörselnedsättning i Brasilien. Tack vare de tips jag fick där kunde jag skapa Sodexo-specifika tecken. Att tala teckenspråk framför en kamera var en fantastisk upplevelse, plus att alla i Sodexo nu känner igen mig överallt!

Vilken inverkan har ”The Libras initiative” haft?
Det har förstärkt relationerna till våra kunder. Eftersom de ser oss som strategiska partners, rullar vi ut våra utbildningsinsatser tillsammans. Det har gett projektet mycket synlighet. En del kunder har bett oss att skapa specifika Librasfilmer för just dem. Projektet har också förbättrat vår kommunikation med fack, opinionsledare och beslutsfattare. Men främst av allt så har det bidragit till att skapa medvetenhet om funktionsnedsättningar och det är något jag är mycket stolt över.


Vad är Libras?

Libras (“lingua brasileira de sinais”) är det teckenspråk som flest döva och hörselnedsatta personer använder i Brasilien. För ord som inte har några specifika tecken, använder Libras ett enhänt manuellt alfabet bestående av 44 olika handställningar. Det liknar det teckenspråk som används inom den franska teckenspråksfamiljen. Sedan 2002 är användning av Libras ett krav inom utbildnings- och myndighetstjänster.

Pirkko Tuusa (240x120)
Pirkko Tuusa har på grund av sina ryggproblem helt ändrat inriktning på sin karriär. Så här skapade Pirkko och hennes chef en ny arbetsmiljö.

Sodexo keywords inclusive team (240x120)
Svetlana Slavkina är en av våra medarbetare i Moskva, som har en hörsel- och talnedsättning. Det här är vad hennes kollegor har att säga om henne.