Mångfald och inkluderande – våra prioriteringar

Inom Sodexo är mångfald och inkluderande mer än ett moraliskt ansvar eller ett socialt mål. Det är en affärsnödvändighet. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.

locker maintenance

En blandning av generationer

Sodexo anställer och utbildar medarbetare ur olika generationer, från ungdomar till seniorer. Genom att ha blandade åldrar i arbetsgruppen drar vi nytta av de erfarenheter och den kreativitet som våra medarbetare har.

DIVERSITY CHARTER – NÄTVERKET FÖR MÅNGFALD

242x81-DiverscityCharterSweden
Sodexo är initiativtagare till och medlem i nätverket Diversity Charter in Sweden för erfarenhetsutbyte, inspiration och verktyg kring mångfald.

Utveckling och karriär

Utveckling och karriär

Som arbetsgivare är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla sin expertis.

VILL DU JOBBA HOS OSS?

VILL DU JOBBA HOS OSS?

Sodexo är ett kunskapsföretag som söker medarbetare med olika inriktningar, bakgrunder och erfarenheter. Se våra lediga tjänster eller registrera en intresseanmälan.