Hälsa och säkerhet

Sodexo grundades 1966 av Pierre Bellon. Idag har vi mer än 419 000 medarbetare över hela världen. Koncernens utveckling bygger på gemensamma grundpelare som förenar oss och ger Sodexo sin unika personlighet. Våra grundpelare förmedlas genom våra värderingar och etiska principer.

Varje dag förlitar sig miljontals människor på att vi levererar vår service på ett säkert sätt. Som global ledare erbjuder vi säkra lösningar som lever upp till våra konsumenters behov, även under extrema förhållanden.

Säkerställande av höga säkerhetsstandarder
För att säkerställa höga säkerhetsstandarder på alla våra uppdrag gör vi följande;

  • Genomför vår globala policy för livsmedelssäkerhet, säkerhet och hygien i hela koncernen

  • Följer HSE policys för Facilities Management och definierar globala standarder

  • Utvecklar och genomför säkerhetsprogram med våra kunder och leverantörer

  • Definierar nyckeltal för att följa genomförandet av policys ochsäkerhetsinitiativ

  • Genomför egenkontroll, revisionsprogram, uppföljning av tillbud, analyser ochutbildning.

Professionella medarbetare för kvalitet, hälsa och säkerhet
Då våra kunder i allt högre grad förväntar sig integrerade och globala lösningar, samarbetar våra professionella medarbetare genom vårt internationella nätverk för kvalitet, hälsa och säkerhet. Vi ser till att våra leverantörers produkter är av högsta kvalitet med största möjliga spårbarhet för att garantera våra konsumenters säkerhet, och vi följer kvalitetsstandarder på våra uppdrag.

2009 lanserade Sodexo en global policy för livsmedelssäkerhet. 2010 utvecklade vi ett globalt system för att rapportera och följa upp tillbud för att förbättra vår förmåga att hantera livsmedelssäkerhet och yrkesmässig säkerhet internationellt.

Vi utvecklar även globala säkerhetspolicys och standarder för Facility Management.

Näringsriktiga måltider och hälsa - så arbetar vi

Näringsriktiga måltider och hälsa - så arbetar vi

Som leverantör av måltidstjänster har vi stor inverkan på vad miljontals människor runt om i världen har för matvanor. Därför har vi ett ansvar att ständigt arbeta med utveckling av våra måltider.

Våra grundpelare

cook in kitchenFör att kunna leva upp till alla våra intressenters förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.