Mångfald och inkluderande – våra prioriteringar

Inom Sodexo är mångfald och inkluderande mer än ett moraliskt ansvar eller ett socialt mål. Det är en affärsnödvändighet. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.

hospital employees

Framsteg inom jämn könsfördelning

Kvinnor utgör 54 % av Sodexos personalstyrka runt om i världen. Det är av stor vikt att främja deras möjlighet till avancemang, att se och vårda talanger och sträva efter balans i könsfördelningen – något som Sodexo länge haft som en central del av sin strategi och gärning.

Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för resultat och innovation. Därför har vi satt upp ambitiösa mål både inom koncernen och på nationell nivå.

Hörnstenen i vår genusstrategi är ”SoTogether” (f.d. SWIFT), en rådgivande styrelse som arbetar för kvinnors avancemang med inriktning på kvinnor i operativa roller, befattningar där kvinnor traditionellt är underrepresenterade.

Koncernen arbetar utifrån en global vision, som bland mycket annat mynnar ut i utbildningar, initiativ som sprider kännedom och höjer medvetenheten, mentorskap och utveckling av nätverk för jämnare könsfördelning.

 

525x165 kvinnor i ledning

Video

 

Vår VD Azita Shariati får ofta förfrågningar om att hålla föredrag om hur vi arbetar med hållbarhet, mångfald, inkludering och ledarskap. Här är en summering från en föreläsning hos Electrolux. Ta del av några viktiga budskap och hör åhörarnas reflektioner.

Gender Balance Business News

120x161 Gender-Balance2015Ta del av de viktiga slutsatserna från Sodexos senaste undersökning om effekterna av balanserat ledarskap på alla nivåer.

50/50 INGEN SLUMP

240x220 50-50

På fem år lyckades Sodexo Sverige nå sitt uppsatta mål på 50 procent kvinnor i den högsta ledningen. För att uppnå detta startades bland annat ett kvinnligt nätverk, chefer skickades på mångfaldsutbildning och rekryteringsprocessen förändrades. På andra ledande befattningar ökade vi under samma tidsperiod från 32 till 46 procent.

Prisade för vårt arbete

120x100 PokalVåra insatser för mångfald och hållbar utveckling har uppmärksammats och belönats på flera håll.