Medarbetarutveckling och engagemang

Av Sodexos många medarbetare kommer hela 97 % dagligen i kontakt med våra kunder, gäster och konsumenter. Våra framgångar är helt beroende av medarbetarnas kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att se till att varje individ får möjlighet att utveckla sin förmåga och utöka sina ansvarsområden.

team meeting2

Engagerade medarbetare är vår största tillgång


Mångfalden bland Sodexos medarbetare är en stor konkurrensfördel. Våra medarbetare är vår största tillgång och vi strävar efter att de ska tycka att vi är världens bästa företag. Medarbetarengagemang är därför en viktig strategisk fråga för oss.

Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar på global nivå, vilka omfattar mer än 98 % av våra anställda. Utifrån resultaten genomför vi sedan förbättringar.

Sodexos historia i Sverige

Sodexos historia i Sverige

Vår historia i Sverige startar redan i början av 1900-talet och har sina rötter i bolag som SARA, Procordia Service och Partena.

Utveckling och karriär

Utveckling och karriär

Som arbetsgivare är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla sin expertis.