Medarbetarutveckling och engagemang

Av Sodexos många medarbetare kommer hela 97 % dagligen i kontakt med våra kunder, gäster och konsumenter. Våra framgångar är helt beroende av medarbetarnas kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att se till att varje individ får möjlighet att utveckla sin förmåga och utöka sina ansvarsområden.

India Sodexo employees

Möjlighet att växa


Ända sedan Sodexo grundades har intern utveckling utgjort en del av vårt DNA. Vi ger medarbetarna möjlighet att växa, vilket leder till att många stannar länge i företaget – i olika roller och inom olika områden.

Utbildning och personlig utveckling
Hos oss sker utveckling på en rad olika sätt, från program som fångar upp talanger till praktik, studiebesök på uppdrag och arbetsrotation.

Sodexo har branschens bästa utbildningsprogram. Varje år tar vi fram en kompetensutvecklingsbroschyr med ett brett utbud, den skickas hem till samtliga medarbetare inför det årliga utvecklingssamtalet. Vi har ofta interna utbildningar med interna handledare – de kan verksamheten och kan därför bäst beskriva hur det fungerar hos oss.

Koncernens HR-rapport 2012

Koncernens HR-rapport 2012

Ta del av Sodexos globala HR-rapport i vår årsredovisning.

VILL DU JOBBA HOS OSS?

VILL DU JOBBA HOS OSS?

Sodexo är ett kunskapsföretag som söker medarbetare med olika inriktningar, bakgrunder och erfarenheter. Se våra lediga tjänster eller registrera en intresseanmälan.