Vanessa Lamorre-Cargill (240x120)
Trots sin hörselnedsättning klättrar Vanessa Cargill på karriärstegen.

Sodexo keywords inclusive team (240x120)
Svetlana Slavkina är en av våra medarbetare i Moskva, som har en hörsel- och talnedsättning. Det här är vad hennes kollegor har att säga om henne.