Mångfald och inkluderande – våra prioriteringar

Inom Sodexo är mångfald och inkluderande mer än ett moraliskt ansvar eller ett socialt mål. Det är en affärsnödvändighet. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.

Personer med funktionsnedsättning

Vi har ett samhällsengagemang där vi vill och kan underlätta för grupper som har det lite svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Vår personalstyrka ska spegla den mångfald som finns i samhället, därför är det viktigt för oss att inkludera personer med funktionsnedsättning. Vi ser till personens individuella förutsättningar och vad personen kan, inte vad den inte kan.  

Sodexo samarbetar bland annat med MISA - metoder för individuellt stöd i arbete/verksamhet.

DIVERSITY CHARTER – NÄTVERKET FÖR MÅNGFALD

242x81-DiverscityCharterSweden
Sodexo är initiativtagare till och medlem i nätverket Diversity Charter in Sweden för erfarenhetsutbyte, inspiration och verktyg kring mångfald.

Träffa Gloria

242x81 Gloria Barrio

Gloria Barrio är en av våra medarbetare i Chile som har en hörselnedsättning. Ta del av hennes historia och vardag på Sodexo.

Utveckling och karriär

Utveckling och karriär

Som arbetsgivare är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla sin expertis.

VILL DU JOBBA HOS OSS?

VILL DU JOBBA HOS OSS?

Sodexo är ett kunskapsföretag som söker medarbetare med olika inriktningar, bakgrunder och erfarenheter. Se våra lediga tjänster eller registrera en intresseanmälan.