Respekt för mänskliga rättigheter

Sodexo grundades 1966 av Pierre Bellon. Idag har vi mer än 419 000 medarbetare över hela världen. Koncernens utveckling bygger på gemensamma grundpelare som förenar oss och ger Sodexo sin unika personlighet. Våra grundpelare förmedlas genom våra värderingar och etiska principer. Läs mer om våra grundpelare.

Sedan Sodexo bildades har vi strävat efter bedriva vår verksamhet i linje med FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter och följa principerna enligt International Labor Organization.

Även om  lokala regeringar har det huvudsakliga ansvaret för att främja, respektera och skydda mänskliga rättigheter, ser vi i Sodexokoncernen vårt eget ansvar som ett internationellt företag i 80 länder, att främja och garantera de mänskliga rättigheter som anges i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Sodexo följer principerna;

  • inom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter,

  • enligt trepartsdeklarationen med principer för multinationella företag ochsocialpolitik, formulerade av International Labor Organization,

  • enligt FN:s Global Compact för mänskliga rättigheter,

  • i policyn för mänskliga rättigheter.

Sodexo och affärsintegritet

Sodexo och affärsintegritet

Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. För att säkra Sodexos genuina integritet i alla våra verksamhetsförehavanden, följer vi strikta principer som formulerades 2007, “Principles of Business Integrity”.

Mångfald och inkluderande

Mångfald och inkluderande

För oss handlar mångfald och inkluderande om att som arbetsgivare ta ett moraliskt ansvar. Genom partnerskap, program och aktiviteter som till exempel mångfaldsutbildningar och medarbetarnätverk, skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.