Mångfald och inkluderande – våra prioriteringar

Inom Sodexo är mångfald och inkluderande mer än ett moraliskt ansvar eller ett socialt mål. Det är en affärsnödvändighet. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.

Indian male Sodexo employee

Respekt för sexuell läggning

Sodexo verkar för en företagskultur som accepterar alla olikheter, synliga och osynliga. Vi eftersträvar att skapa ett arbetsklimat där varje individ kan ta med "hela sig själv" till arbetet. Vår strävan handlar om ett arbetsklimat som är öppet för olikheter och fritt från trakasserier och diskriminering. Det handlar också om att aktivt delta i aktiviteter och samarbeten rörande dessa frågor.

Detta är några av de nätverk och samarbeten i olika länder som Sodexo arbetar med:

  • Globalt: 15 anställda från Sodexos verksamhetsländer har startat en arbetsgrupp som strävar efter att utbilda och verka för en accepterande arbetsmiljö inom koncernen. Som ett första steg arbetar gruppen med att skapa ett så kallat ”business case” som behandlar hur man skapar en inkluderande arbetsmiljö för HBTQ-personer. De arbetar också med att utveckla olika partnerskap och verka för bench marking i frågorna inom företaget.

  • USA: Sodexo USA har under 2013 startat nätverket PRIDE för anställda inom företaget. Alla som vill kan gå med genom att anmäla sig till nätverket. Här kan man utbyta erfarenheter, få support och sprida information man tycker är viktig för organisationen. PRIDE har idag 300 medlemmar.

  • Frankrike: Sodexo i Frankrike samarbetar med ”L’Autre Cercle” som är den främsta HBT-organisationen i landet. Genom seminarier, workshops och andra evenemang delar ”L’Autre Cercle” sin kunskap och erfarenhet med Sodexo rörande HBT-frågor. Sodexo har de senaste två åren även sponsrat organisationens årsmöte.

  • UK & Irland: I UK och Irland samarbetar med ”Stonewall”, en organisation som arbetar för jämställdhet och rättvisa för homo- och bisexuella.

DIVERSITY CHARTER – NÄTVERKET FÖR MÅNGFALD

242x81-DiverscityCharterSweden
Sodexo är initiativtagare till och medlem i nätverket Diversity Charter in Sweden för erfarenhetsutbyte, inspiration och verktyg kring mångfald.

Våra grundpelare

cook in kitchenFör att kunna leva upp till alla våra intressenters förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.

Prisade för vårt arbete

120x100 PokalVåra insatser för mångfald och hållbar utveckling har uppmärksammats och belönats på flera håll.