Därför Sodexo

Sodexo grundades 1966 av Pierre Bellon i Marseille, Frankrike och är idag världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet. Våra 427 000 medarbetare världen över är verksamma i 80 länder. Vi är den 19:e största arbetsgivaren i världen.

Ett meningsfullt arbete
Sodexo är ett företag vars största tillgång är medarbetarna. Vår strävan är att varje dag ge våra 100 miljoner kunder och gäster världen över service för livskvalitet.

Det som gör vårt serviceerbjudande unikt är övertygelsen om att livskvalitet bidrar till individers och organisationers utveckling. I ett serviceföretag måste såklart denna övertygelse börja hos våra medarbetare, vår allra viktigaste tillgång. Därför strävar vi, i allt vi gör, efter att förbättra livskvaliteten hos våra medarbetare – oavsett var de arbetar, eller vad de arbetar med.

Gemensamma värderingar
Mer än 95 % av våra medarbetare kommer varje dag  i direkt kontakt med kunder, gäster och brukare. Det ställer höga krav på hur vi är och agerar. Våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling, ska alltid finnas med oss och genomsyra vårt dagliga arbete. Samma värderingar gäller för alla medarbetare inom Sodexo i hela världen och har funnits med sedan företaget grundades 1966.

En arbetsgivare som tar ansvar för miljö och samhälle
Sodexo är erkänt ledande inom hållbarhetsfrågor inom vår bransch. 2009 lanserades den globala och långsiktiga planen för hållbar utveckling, en guide för vårt dagliga arbete. Under 2017 bytte planen namn från Better Tomorrow Plan till Better Tomorrow 2025. De nio åtagandena i vår CSR-karta Better Tomorrow 2025 är framtagna i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål och  den hjälper oss att fokusera på våra långsiktiga mål. Åtgärderna i kartan är mätbara så vi kan följa våra framsteg och samarbeta för att finna lösningar på utmaningarna.

VILL DU JOBBA HOS OSS?

VILL DU JOBBA HOS OSS?

Sodexo är ett kunskapsföretag som söker medarbetare med olika inriktningar, bakgrunder och erfarenheter. Se våra lediga tjänster eller registrera en intresseanmälan.

Mångfald och inkluderande

Mångfald och inkluderande

För oss handlar mångfald och inkluderande om att som arbetsgivare ta ett moraliskt ansvar. Genom partnerskap, program och aktiviteter som till exempel mångfaldsutbildningar och medarbetarnätverk, skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.