Mångfald – en tillgång

 

Mångfald handlar om att människors lika värde respekteras. Inom Sodexo verkar vi utifrån fem grundpelare; kön, generation, funktionsnedsättning, etniskt ursprung och HBTQ – för att främja en kultur som välkomnar olikheter och hyllar unika idéer, perspektiv, erfarenheter och talanger.

SODEXO OCH MÅNGFALD

Mångfald är inte ett abstrakt koncept för oss. Det är en av nyckelfaktorerna till våra framgångar.

VILL DU JOBBA HOS OSS?

VILL DU JOBBA HOS OSS?

Sodexo är ett kunskapsföretag som söker medarbetare med olika inriktningar, bakgrunder och erfarenheter. Se våra lediga tjänster eller registrera en intresseanmälan.