Mångfaldsutbildning

Inom Sodexo verkar vi utifrån fem prioriterade områden rörande mångfald; kön, generation, funktionsnedsättning, etniskt ursprung och sexuell läggning. Det gör vi för att främja en företagskultur som välkomnar olikheter och hyllar unika idéer, perspektiv, erfarenheter och talanger.

I vår strävan att utmana stereotyper och sprida de affärsmässiga argumenten för mångfald, anser vi att att det är viktigt med mångfaldsutbildning av våra ledare. Genom att följa USA:s exempel på strategi för mångfaldsutbildning har ett program för att öka medvetenheten, bygga kunskap och få fram ledarskapsverktyg för en mångfaldig arbetsmiljö lanserats i Europa. Vi kallar programmet "Spirit of Inclusion". Idag har mer än 23 000 av våra medarbetare världen över tagit del av utbildningen. I Sverige har 100 av våra chefer utbildats i "Spirit of Inclusion".

VILL DU JOBBA HOS OSS?

VILL DU JOBBA HOS OSS?

Sodexo är ett kunskapsföretag som söker medarbetare med olika inriktningar, bakgrunder och erfarenheter. Se våra lediga tjänster eller registrera en intresseanmälan.