Sodexo och mångfald

Mångfald är inte ett abstrakt koncept för oss. Det är en av nyckelfaktorerna till vår a framgångar.