Student

Idag student – imorgon Sodexomedarbetare?

Som student eller medarbetare hos oss kan man säga att du får 427 000 kollegor. Vi är världens 19:e största arbetsgivare och finns i 80 länder.  Sodexo grundades av fransmannen Pierre Bellon år 1966. Det började med att han cyklade runt till olika företag i sin hemstad Marseille och levererade måltider. Våra värderingar: Serviceanda, laganda och utveckling har funnits med sedan starten.

Idag erbjuder vi över 100 servicetjänster med målet att bidra till ökad livskvalitet för både kunder, medarbetare och andra som kommer i kontakt med våra tjänster. Vi är världsledande inom Quality of Life Services.

Extrajobb, praktik eller examensarbete

Sodexo erbjuder praktikplatser och möjligheter till examensarbeten och uppsatser. Vi rekryterar även till extrajobb och feriearbeten.

Förenade av gemensamma grundpelare

Våra värderingar och etiska principer är en av anledningarna till att många medarbetare väljer att jobba kvar. De lockar även nya talanger som värdesätter en arbetsplats som genomsyras av hållbarhet. Vår mångfald är en tillgång som bidrar till utveckling och framgångar.

Vår mission är att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service samt bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de städer, regioner och länder där vi är verksamma.

”Sodexo är en utvecklande arbetsplats med många möjligheter. Jag kommer gärna tillbaka, både som praktikant och framtida anställd.”
 
Nicole och andra studenter berättar om sina erfarenheter från Sodexo >

Vårt förhållningssätt vid rekrytering

Vi lever som vi lär och väger in en rad faktorer när vi rekryterar nya förmågor:

  • Du ska dela våra värderingar – serviceanda, laganda och utveckling.

  • Din motivation och potential är viktiga urvalskriterier. Vi rekryterar för framtiden.

  • Vi strävar alltid efter att utöka mångfalden i arbetsgruppen. Vem och vilka erfarenheter som tillför mångfald skiljer sig naturligtvis åt mellan olika rekryteringar.

Välkommen till oss!