Sodexos volontärprogram – en dag på betald arbetstid

Sedan Sodexo bildades, har vår mission varit att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla de som tar del av vår service; samt att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de samhällen, städer, regioner och länder där vi är verksamma.

För att ge våra medarbetare ytterligare möjlighet att bidra till andra människors livskvalitet har vi startat ett volontärprogram. En dag om året får alla tillsvidareanställda som arbetat minst ett år och som har en sysselsättningsgrad på minst 50 % möjlighet att arbeta som volontär på betald arbetstid. Under en heldag eller två halvdagar kan man till exempel inspirera en ung person, stötta nyanlända flyktingar, få en äldre person att känna sig lite mindre ensam eller på annat sätt bidra till samhället.

Några regler och exempel

  • Volontärarbetet måste göras inom ideella organisationer som riktar sig till samhället, miljön, djur eller människor.
  • Den ideella organisationen måste följa Sodexos värderingar och principerna för mänskliga rättigheter.
  • Engagemanget får inte vara för en personlig vinst, beröra närstående, ge betalt eller vara partipolitiskt eller fackligt arbete.
  • Volontärarbetet kommer inte att leda till övertid eller mertid.

Exempel på godkända organisationer: Sveriges Stadsmissioner, Mentor, Kompis Sverige, Röda Korset, Hela Människan, Verdandi, Öppen gemenskap, Äldrekontakt, WWF, Mattecentrum

“Sodexo står för ett inkluderande och öppet samhälle präglat av engagemang. Vår mission är att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service samt att bidra ekonomiskt, socialt och miljömässigt där vi bedriver verksamhet. Det är därför naturligt att uppmuntra våra medarbetare att engagera sig i aktiviteter som gynnar samhället”, säger Azita Shariati, VD Sodexo AB.