Damon Nikka.Damon Nikka - Controller som drivs av att ge andra kontroll

Damon Nikka är business controller för affärsområdet Cleaning vilket omfattar soft FM uppdrag i hela Sverige med fokus på städning inom olika branscher på framförallt den privata sektorn.

Vad jobbar du med dagligdags? 

Jag har ett brett spektrum av arbetsuppgifter som stödjer verksamhetens ekonomiska styrning och strategiska beslutsfattande. Cleaning är ett stort affärsområde där jag ansvarar för den övergripande ekonomifunktionen som bland annat innefattar: budgetering, prognostisering, prissättning, kostnadsanalys, kalkyler och bokslutsarbete. Jag tittar framåt för att kunna vara mer proaktiv i stället för reaktiv.

Hur kommer det sig att du blev controller?

En av mina ursprungliga drömmar var att starta ett eget bolag och jag valde därför att utbilda mig civilekonom.  Jag trivs med att förhandla, jobba med siffror och vara analytisk samtidigt som jag har förmånen att jobba tillsammans med människor.

Hur länge har du jobbat på Sodexo?

Jag har jobbat här sedan 2018 men i branschen sedan 2015. Innan dess arbetade cirka 10 år inom industrin, bland annat som ekonom på Vattenfall.

Hur har du utvecklats inom Sodexo?

Under mina år på Sodexo har jag fått bra vägledning från erfarna kollegor och min chef utmanar mig vilket ger insikt och vägledning inför min utveckling. Vi har en öppen och prestigelös dialog som gör att vi utvecklar varandra. Det finns otroligt bra karriärmöjligheter inom olika typer av verksamheter.  

Vilka utmaningar finns i din roll?

Som business controller kan jag stöta på utmaningar som kräver analytisk förmåga att hantera stora mängder data och förståelse för företagets affärsstrategi. Andra utmaningar är att kommunicera finansiell information på ett begripligt sätt till personer utan finansiell bakgrund och att hålla sig uppdaterad om förändringar i branschen och ekonomin. Det är viktigt att vara flexibel, anpassningsbar och orädd.

Vad är det som gör att du trivs på Sodexo?

Det är en positiv arbetsmiljö och jag har bra relationer med kollegor och min chef. Om man visar intresse för nya projekt och ansvarsområden finns möjlighet till personlig och professionell utveckling. Jag har ett meningsfullt och utmanande arbete och får uppskattning och erkännande för mina insatser. Företagskulturen främjar ett hållbart arbetsliv som gör att jag har en bra balans mellan arbete och privatliv.

 

 

Vill du veta mer om Sodexo eller bli en av oss?

Läs även om vårt samarbete med rekryteringsföretaget CoGig för att få fler kvinnor intresserade av chefsjobb: 

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder