Inget avvikade i matanalyserna

Hittills har inget avvikande hittats i alla de prover som tagits på mat och chokladpudding i samband med att sju barn och en lärare vid Käppala skola på Lidingö plötsligt insjuknat.

Det var sju elever och en vuxen i Käppala skola som den 14 februari fick sjukdomssymptom och fördes till sjukhus för observation. Samtliga omhändertagna kunde senare lämna sjukhuset.

”Ingen vet ännu vad symptomen beror på men det känns skönt att veta att det inte hittats några sjukdomsframkallande bakterier i något av alla prover som tagits på mat, chokladpudding och köksutrymme. Även om inte barnen och läraren uppvisade klassiska matförgiftningssymptom fanns självklart en oro. Säkerheten är högsta prioritet”, säger Alex Espinoza, platschef Sodexo Lidingö.

Den utredning som polisen och kommunen inledde direkt efter händelsen omfattar även genomgång av ventilation och fläktrum. Prover och analyser har även gjorts på vattnet i bildsalen och en stressboll. I ett tidigt skede fanns misstankar om ett gasutsläpp vid bildsalen. Denna misstanke avskrevs redan samma dag.

Lidingö har även låtit Livsmedelverket utreda om det fanns några kemiska ämnen i chokladpuddingen men hittills har man inte kunnat visat på några avvikelser.

Övriga frågor eller synpunkter?

Om du inte vet vem du ska kontakta eller har allmänna frågor och synpunkter, kontakta vår växel (08 5788 4000).