Undersökningar och rapporter

Vi arbetar ständigt för att fördjupa vår expertis inom Quality of Life. Våra undersökningar hjälper oss förstå konsumenters och kunders behov. De fungerar som kunskapskälla när vi utvecklar våra tjänster, som bidrar till välbefinnande och ökad prestation hos både individer och organisationer.

2018 Global Workplace Trends

I 2018 års upplaga av rapporten Global Workplace Trends, den sjunde utgåvan, har vi tittat närmare på sju trender som driver organisationsförändringar. Även om dessa trender berör en mängd olika punkter hänger de starkt ihop med ett tydligt gemensamt tema: behovet av att tänka smart inom alla arbetsplatsområden.

Läs mer om trenderna

Hållbarhetsrapport 2017 Sodexo Sverige

Nu är årets hållbarhetsrapport här som beskriver aktiviteter vi har gjort inom Sodexo i Sverige under 2017, för att bidra till en hållbar utveckling och vårt mål mot Better Tomorrow 2025.

Läs rapporten här

Sodexo’s Gender Balance Study 2018: Utvecklat resultat över 5 år

Omfattande Sodexostudie finner könsbalanserad ledningsgrupper presterar bättre på viktiga affärsmål.

Läs mer om rapporten

Hållbarhetsrapport 2016 Sodexo Sverige

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport som beskriver aktiviteter vi har gjort inom Sodexo i Sverige under 2016, för att bidra till en hållbar utveckling.

Läs rapporten här

2017 Global Workplace Trends

Rapporten skapar bättre förståelse för de faktorer som påverkar produktivitet och engagemang på dagens – och framtidens – arbetsplatser. Den är ett kraftfullt verktyg för arbetsgivare som navigerar i ett föränderligt landskap. De tio trenderna i rapporten ger insikt i hur man skapar mer engagerade, hängivna och produktiva medarbetare.

Pressmaterial

Utforska vårt pressmaterial för att bättre förstå våra integrerade Quality of Life tjänster och läsa mer om vår historia.