Undersökningar och rapporter

Vi arbetar ständigt för att fördjupa vår expertis inom Quality of Life. Våra undersökningar hjälper oss förstå konsumenters och kunders behov. De fungerar som kunskapskälla när vi utvecklar våra tjänster, som bidrar till välbefinnande och ökad prestation hos både individer och organisationer.

Hållbarhetsrapport 2016 Sodexo Sverige

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport som beskriver aktiviteter vi har gjort inom Sodexo i Sverige under 2016, för att bidra till en hållbar utveckling.

Läs rapporten här

2017 Global Workplace Trends

Rapporten skapar bättre förståelse för de faktorer som påverkar produktivitet och engagemang på dagens – och framtidens – arbetsplatser. Den är ett kraftfullt verktyg för arbetsgivare som navigerar i ett föränderligt landskap. De tio trenderna i rapporten ger insikt i hur man skapar mer engagerade, hängivna och produktiva medarbetare.

Omslag Sodexo Digest 2015-2016

Sodexo Digest 2015-2016

Sodexos vision och ambition på några få minuter. Förstå värdet av Quality of Life och dess positiva inverkan på alla som tar del av våra tjänster, medarbetare, kunder, övriga intressenter – och samhället i stort.

Ladda ner pdf (på engelska).

Pressmaterial

Utforska vårt pressmaterial för att bättre förstå våra integrerade Quality of Life tjänster och läsa mer om vår historia.