Affärsintegritet

New Component

Sodexo grundades 1966 av Pierre Bellon. Idag har vi mer än 419 000 medarbetare över hela världen. Koncernens utveckling bygger på gemensamma grundpelare som förenar oss och ger Sodexo sin unika personlighet. Våra grundpelare förmedlas genom våra värderingar och etiska principer.
Läs mer om våra grundpelare.

Att driva verksamhet i en globaliserad ekonomi har blivit mer och mer komplext. I våra affärsrelationer måste vi arbeta inom många olika politiska, finansiella och ekonomiska system  och följa en lång rad regelverk och kulturell praxis.

För att säkra Sodexos genuina integritet i alla våra verksamhetsförehavanden, följer vi strikta principer, “Uppförandekod för affärsintegritet”.

Principerna fastslår Sodexos övertygelser om och praxis  för affärsintegritet så att varje medarbetare förstår och delar koncernens åtaganden. De kompletteras med stöddokument som våra medarbetare kan ta hjälp av för att säkerställa konsekvent agerande inom hela koncernen.

Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet.

Läs mer om vårt åtagande:

Hur går våra inköp till

 

Etik, säkerhet, kvalitet, spårbarhet är de ord som leder upphandlingsprocessen på Sodexo