Årets Mångfaldschef

År 2017 startade vi ett mångfaldspris tillsammans med tidningen Chef. Syftet är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap arbetar målmedvetet och strategiskt utifrån organisationens värdegrund för att främja mångfald och utmana normer.

Vår övertygelse är att ett bra arbete med mångfald och inkludering bidrar till både trivsel och lönsamhet. Genom priset delar vi med oss av våra erfarenheter och låter också andra berätta om sina. Tillsammans ökar vi kunskapen om mångfaldens betydelse för företag, samhälle och enskilda.

Läs mer (https://chef.se/chefgalan/arets-mangfaldschef/) om priset, processen och hur du nominerar dig själv eller en annan kandidat.

Pristagare

2019 - Nyamko Sabuni, hållbarhetsdirektör ÅF AB

2018 – Johan Oljeqvist, vd Fryshuset (https://chef.se/arets-mangfaldschef-2018-johan-oljeqvist/)

2017 Annika Viklund, Senior vice president, Vattenfall Distribution (https://chef.se/annika-viklund-blandning-okar-vinsten/)

Jury

Ordförande: Suad Ali – Årets Supertalang 2016

Linda Meira – researcher, Experis
Johan Oljeqvist – vd, Fryshuset och årets Mångfaldschef 2018
Håkan Nyberg – vd, Ikano Bank
Eva Kristensson – kommunikationsdirektör, Sodexo Norden
Azita Shariati – vd, Sodexo AB
Seher Yilmaz – vd, Difference
Stefan Stern – Senior Advisor, Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB

Kriterier

  • Pristagaren har under de tre senaste åren arbetat aktivt och strategiskt för alla människors lika värde. Vilket innebär att alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionshinder och/eller sexuell läggning.
  • Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer.
  • Pristagaren kan visa att mångfalds- och inkluderingsarbetet bidragit till företagets strategiska mål och/eller lönsamhet.
  • Pristagarens mångfalds- och inkluderingsarbete har gjort skillnad för medarbetarna på arbetsplatsen och för verksamheten.

Därför står vi bakom priset

”Sodexo är övertygad om att vårt strategiska mångfaldsarbete genom åren bidragit till företagets framgångar. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och uppmärksamma goda exempel ökar kunskapen om mångfaldens betydelse för individ, företag och samhälle. Tillsammans med andra vill vi vara med och visa hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom att ta vara på all kompetens och bygga fler välmående företag och arbetsplatser.”

Azita Shariati, vd, Sodexo Sverige

Mer bilder från galan 2019